Realizace

Naši spokojení klienti

Silnice III/2784 Výpřež – Horní Hanychov provedení mikropilot jako součást stavby

Specifikace
provedení mikropilotového založení pomocí mikropilot v celkovém rozsahu 2.274,8 m
Objednatel
EUROVIA CS, a. s.

20205 648 tis. KčČeská republika

REZIDENCE NA DRAČKÁCH, ETAPA A a B, Praha OS 3-1500/1 – stavební jáma objektu a OS 3-2000/1 – zakládání stavby, úprava podloží

Specifikace
provedení pilotového založení pr. 630, 900 a 1200 mm v délkách pilot až 17,5 m o celkovém rozsahu cca 3397 m, dále pažení o ploše cca 2 700 m2 o délce zápor cca 2.560 bm, provedení cca 7 340 m2 podkladních betonů a provedení výkopu o objemu cca 18 000 m3
Objednatel
DRA development, s.r.o.

2019 - 202062 870 tis. KčČeská republika

REZIDENCE NA DRAČKÁCH, ETAPA A a B, Praha REZIDENCE NA DRAČKÁCH, ETAPA A a B, Praha REZIDENCE NA DRAČKÁCH, ETAPA A a B, Praha REZIDENCE NA DRAČKÁCH, ETAPA A a B, Praha

VÝROBNÝ A LOGISTICKÝ ZÁVOD SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA V ČADCI zakládání objektu haly

Specifikace
provedení speciálního zakládání stavby - piloty průměru 900 a 1200 mm (celkem 204 ks, tj. 1248 m) a pilotové hlavice o celkovém objemu cca 400 m3
Objednatel
HOCHTIEF CZ a. s.

2018578 tis. €Slovenská republika

VÝROBNÝ A LOGISTICKÝ ZÁVOD SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA V  ČADCIVÝROBNÝ A LOGISTICKÝ ZÁVOD SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA V  ČADCIVÝROBNÝ A LOGISTICKÝ ZÁVOD SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA V  ČADCIVÝROBNÝ A LOGISTICKÝ ZÁVOD SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA V  ČADCI

MONDI SCP Ružomberok hala ECO plus projekt PM 19

Specifikace
provedení prací speciálního zakládání - piloty pr. 630 a 900 mm, celkem 6 796 m
Objednatel
STAVEX TOP s.r.o.

2018 – 20191 035 tis. €Slovenská republika

MONDI SCP RužomberokMONDI SCP RužomberokMONDI SCP RužomberokMONDI SCP RužomberokMONDI SCP Ružomberok

Viacúčelový športový areál a objekt strelnica v Banskej Štiavnici realizace pilot, trvalých kotev a hladkého stříkaného betonu

Specifikace
provedení pilot pr. 900 mm (1 471,6 m), trvalých 6,8 lanových zemních kotev (596 m) a stříkaného betonu hr. 150 - 200 mm (391 m)
Objednatel
SMS a.s.

2018451 tis. €Slovenská republika

Viacúčelový športový areál a objekt strelnica v Banskej ŠtiavniciViacúčelový športový areál a objekt strelnica v Banskej ŠtiavniciViacúčelový športový areál a objekt strelnica v Banskej ŠtiavniciViacúčelový športový areál a objekt strelnica v Banskej ŠtiavniciViacúčelový športový areál a objekt strelnica v Banskej ŠtiavniciViacúčelový športový areál a objekt strelnica v Banskej ŠtiavniciViacúčelový športový areál a objekt strelnica v Banskej ŠtiavniciViacúčelový športový areál a objekt strelnica v Banskej ŠtiavniciViacúčelový športový areál a objekt strelnica v Banskej Štiavnici

Cheb – modernizace ŽST mikropilotové založení

Specifikace
provedení mikropilotového založení pod patky ocelového zastřešení nástupiště č. 1, 2 a 3 v celkovém objemu 2.323 bm
Objednatel
STRABAG Rail a.s.

2018 – 20196 405 tis. KčČeská republika

Třinecké železárny, provoz VJ, zušlechťovací linka č. 2 založení haly a rozvodny a založení lávky pro kotvení záchytné norné stěny

Specifikace
provedení mikropilotového založení haly a rozvodny a založení lávky pro kotvení záchytné norné stěny v celkovém objemu 1.506 bm + 4 ks vodorovných mikropilot do břehu řeky pro navaření konstrukce lávky
Objednatel
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

20184 075 tis. KčČeská republika

MONDI Štětí potrubní mosty – mikropilotové založení

Specifikace
provedení mikropilotového založení základových patek pro potrubní mosty v celkovém objemu 8.275 bm s výztuží vysokopevnostních tyčí GEWI 63,5 a 40 mm
Objednatel
PORR, a.s.

2017 – 201814 432 tis. KčČeská republika

D1 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou pilotové založení 19 mostních objektů

Specifikace
provedení pilotového založení mostních objektů v celkovém rozsahu cca 15,8 km vrtů, piloty prům. 900, 1000 a 1200 mm dl. 5-20 m
Objednatel
Skanska a.s.

2016 – 201958 800 tis. KčČeská republika

D1 0137 Přerov – Lipník nad BečvouD1 0137 Přerov – Lipník nad BečvouD1 0137 Přerov – Lipník nad BečvouD1 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou

I/78 Oravský Podzámok sanace sesuvu, km 4,400 – 4,500, SO 201-00 - cesta

Specifikace
provedení prací speciálního zakládání opěrné zdi – mikropiltové založení a dočasné záporové pažení HEB 120 mm bez výdřevy
Objednatel
SMS a.s.

2017164 tis. €Slovenská republika

G 12 – LOGISTICKÁ HALA, Skalica

Specifikace
kompletní provedení pilotového založení objektu včetně nadpilotových hlavu na objektech SO 02, SO 03
Objednatel
IMOS Brno a.s. – organizační složka Slovensko

2016 - 2017271 tis. €Slovenská republika

G 12 – LOGISTICKÁ HALA, Skalica

Čistírna odpadních vod (ÚČOV), Praha na Císařském ostrově celková přestavba a rozšíření – nová vodní linka

Specifikace
provedení mikropilotového založení základů pod jeřáby pod objekty SO 08 a SO 07
Objednatel
SMP CZ, a.s.

20163 069 tis. KčČeská republika

Čistírna odpadních vod (ÚČOV), Praha na Císařském ostrově

Obytný soubor Letňanské zahrady, Praha bytové domy EFG

Specifikace
pažení stavební jámy 7,0 m pod úroveň okolních objektů skládající se z mikrozápor o celkové délce 1 646 m, ze zápor o celkové délce 586 m, z pramencových kotev o celkové délce 2 442m, provedení výdřevy o celkové ploše 1 291m2 a stříkaného betonu o celkové ploše 978m2, provedení pilotového založení o celkovém rozsahu cca 990 m a mikropilotového založení o celkovém rozsahu 48 m
Objednatel
IMOS Brno, a.s.

201614 060 tis. KčČeská republika

Obytný soubor Letňanské zahrady, PrahaObytný soubor Letňanské zahrady, PrahaObytný soubor Letňanské zahrady, PrahaObytný soubor Letňanské zahrady, Praha

Waltrovka REZI 1. etapa, Praha obchodní soubor 2010 – speciální zakládání, zemní a stavební práce

Specifikace
provedení pilotového založení o celkovém rozsahu cca 3 600 m, pažení stavebních jam o ploše cca 300 m2, provedení cca 1 000 m drenáží včetně systému studní a šachet, provedení vnitřní kanalizace a uzemnění 6 bytových objektů, provedení cca 8 100 m2 podkladních betonů a vyzdívky nenosných příček, provedení výkopu o objemu cca 40 000 m3 a zpětných hutněných zásypů o objemu cca 16 000 m3 současně s provozem staveništní myčky a zajištění čištění veřejných komunikací
Objednatel
Rezidence Waltrovka Alfa s.r.o.

2015 - 201670 200 tis. KčČeská republika

Waltrovka REZI 1. etapa, PrahaWaltrovka REZI 1. etapa, PrahaWaltrovka REZI 1. etapa, PrahaWaltrovka REZI 1. etapa, Praha

Výstavba budovy A1 v City West

Specifikace
hřebíková stěna, kotvené záporové pažení, mikrozáporové založení a mikropiloty
Objednatel
CEMEX Construction Services s.r.o.

20169 316 tis. KčČeská republika

Výstavba budovy A1 v City WestVýstavba budovy A1 v City WestVýstavba budovy A1 v City WestVýstavba budovy A1 v City West

I/11 Oldřichovice - Bystřice trvalé pramencové kotvy na objektu SO261

Specifikace
zhotovení trvalých pramencových kotev na objektu SO261
Objednatel
MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika a.s.

20166 623 tis. KčČeská republika

I/11 Oldřichovice - Bystřice

VW Slovakia – Bratislava nová montážní hala H3a

Specifikace
pilotové založení objektů na vrtaných pilotách o průměru 600mm a 900 mm
Objednatel
INGSTEEL & METROSTAV – združenie na základe zmluvy o združení

2016646 tis. €Slovenská republika

VW Slovakia – BratislavaVW Slovakia – BratislavaVW Slovakia – BratislavaVW Slovakia – Bratislava

Západní město III. etapa – bytový dům H

Specifikace
pilotové založení objektů na vrtaných pilotách o průměru 600 mm, 900 mm a 1200 mm
Objednatel
Ridera Stavební a.s.

20162 477 tis. KčČeská republika

Západní město III. etapa – bytový dům HZápadní město III. etapa – bytový dům H

I/37 Pardubice Trojice, 2. etapa

Specifikace
provedení záporového pažení a dočasných lanových kotev na SO 201 OP1 a OP2 a provedení zápor HEB140 na SO 203
Objednatel
Porr a.s., pobočka Speciální zakládání staveb

2015 - 20161 599 tis. KčČeská republika

Bytový dom Fuxova Bratislava trysková injektáž

Specifikace
provedení prací speciálního zakládání – usměrněná trysková injektáž
Objednatel
TUBAU, a.s.

201639 tis. €Slovenská republika

Bytový dom Fuxova BratislavaBytový dom Fuxova BratislavaBytový dom Fuxova BratislavaBytový dom Fuxova Bratislava

Traťový úsek Brno Maloměřice (včetně) – Brno Židenice (mimo) modernizace traťového úseku

Specifikace
provedení pilotového založení protihlukových objektů – vrty pro piloty o průměru 650 a 750 mm
Objednatel
Společnost RIDERA-PROMINECON CZ-ŽS KOŠICE, Brno Maloměřice-Židenice

20158 696 tis. KčČeská republika

Objekt Epsilon polikliniky Budějovická

Specifikace
podchycení stávajících pilířů pomocí tryskové injektáže – provedení sloupů tryskové injektáže průměru 800 mm
Objednatel
Metrostav a.s.

20154 530 tis. KčČeská republika

Objekt Epsilon polikliniky BudějovickáObjekt Epsilon polikliniky BudějovickáObjekt Epsilon polikliniky BudějovickáObjekt Epsilon polikliniky BudějovickáObjekt Epsilon polikliniky BudějovickáObjekt Epsilon polikliniky BudějovickáObjekt Epsilon polikliniky BudějovickáObjekt Epsilon polikliniky BudějovickáObjekt Epsilon polikliniky BudějovickáObjekt Epsilon polikliniky BudějovickáObjekt Epsilon polikliniky Budějovická

Výroba polotovarov pre automobilový priemysel v Štúrove

Specifikace
pilotové založení objektů na vrtaných pilotách o průměru 630 mm a provedení monolitických pilotových ŽB hlavic
Objednatel
DYNAMIK CONSTRUCTION, s.r.o.

2015392 tis. EURSlovenská republika

Ostrava - Hruškov odplynění III. etapy skládky

Specifikace
provedení 9ks odplynovacích vertikálních vrtů o průměru 900 mm a hloubky 14m a 18m
Objednatel
OZO Ostrava s.r.o.

2015464 tis. KčČeská republika

Rozvodna Opuštěná, Brno soubor staveb ELTODO

Specifikace
provedení železobetonových vrtaných pilot na objektech SO42 a SO 34.1 o průměru 630 a 900 mm v délce do 8m, provedení železobetonových mikropilot na objektu 42 a provedení tryskové injektáže na objektu SO 42
Objednatel
Metrostav a.s.

20153 222 tis. KčČeská republika

Rozvodna Opuštěná, BrnoRozvodna Opuštěná, Brno

Šenov rekonstrukce mostu ev.č. 473-008 přes potok Datyňka

Specifikace
provedení sloupů tryskové injektáže
Objednatel
StaviaStav s.r.o.

2015899 tis. KčČeská republika

ŠenovŠenovŠenovŠenov

Olomouc, železniční most v km 86,486 (přes Bystřičku)

Specifikace
provedení tryskové injektáže na objektu SO 18-19-09
Objednatel
ALPINE Bau CZ a.s.

20152 392 tis. KčČeská republika

Olomouc, železniční most v km 86,486 (přes Bystřičku)Olomouc, železniční most v km 86,486 (přes Bystřičku)Olomouc, železniční most v km 86,486 (přes Bystřičku)Olomouc, železniční most v km 86,486 (přes Bystřičku)

Administratívno – skladový objekt Lyreco Pezinok

Specifikace
pilotové založení objektu na vrtaných pilotách a provedení monolitických pilotových ŽB hlavic
Objednatel
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.

2015254 tis. EURSlovenská republika

Splašková kanalizace a ČOV Brodek u Prostějova, Sněhotice, Ondratice

Specifikace
provedení statického zajištění objektu – zápory HEB100, mikropiloty 89/10 mm a železobetonový trámec
Objednatel
IMOS Brno, a.s.

2015515 tis. KčČeská republika

Bílovice nad Svitavou revitalizace středu obce

Specifikace
provedení založení na 106 ks mikropilot dl. 3,0 – 8,0 m
Objednatel
KOMFORT a.s.

2015968 tis. KčČeská republika

Bílovice nad SvitavouBílovice nad SvitavouBílovice nad SvitavouBílovice nad SvitavouBílovice nad SvitavouBílovice nad Svitavou

Třinec odprášení třídírny pelet

Specifikace
provedení tryskové injektáže na objektu SO 02
Objednatel
STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
Vyšší objednatel
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

2015497 tis. KčČeská republika

Hala Plakor V. fáze, Mošnov

Specifikace
pilotové založení objektu na vrtaných pilotách o průměru 630, 900 a 1200 mm a monolitické pilotové ŽB hlavice
Objednatel
ELORA GROUP s.r.o.

20154 240 tis. KčČeská republika

Hala Plakor V. fáze, Mošnov

ČOV Hodějice

Specifikace
zajištění stavební jámy – kotvené záporové pažení
Objednatel
Porr a.s.
Vyšší objednatel
Dobrovolný svazek obcí Ligary

2015801 tis. KčČeská republika

Hala Hyunnam Automotive, Krásno nad Kysucou

Specifikace
pilotové založení objektu na vrtaných pilotách o průměru 630 a 900 mm v délce do 12m
Objednatel
ELORA Slovakia, s.r.o.

2015169 tis. EURSlovenská republika

Hala Hyunnam Automotive, Krásno nad KysucouHala Hyunnam Automotive, Krásno nad KysucouHala Hyunnam Automotive, Krásno nad KysucouHala Hyunnam Automotive, Krásno nad Kysucou

Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová

Specifikace
hlubinné založení mostních objektů SO 210, 211, 213, 214, 215, 217, 222, 223 na vrtaných pilotách o průměru 900 mm a délce 9 – 21m, zajištění stavební jámy proti prosakování podzemní vody pomocí dočasných štětových stěn částečně kotvených dočasnými lanovými kotvami
Objednatel
ZDRUŽENIE ČEBRAŤ – vedoucí účastník sdružení OHL ŽS, a.s. a účastník sdružení VÁHOSTAV-SK, a.s.
Vyšší objednatel
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

2014 - 20162 550 tis. EURSlovenská republika

Diaľnica D1 Hubová – IvachnováDiaľnica D1 Hubová – Ivachnová

NEXEN TIRE ČESKÁ REPUBLIKA – závod na výrobu pneumatik v průmyslové zóně Triangle u Žatce S0 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 21 – práce speciálního zakládání

Specifikace
provedení pilotového založení o celkovém rozsahu cca 5305 m – vrtané piloty pr. 630, 900 a 1200 mm délek do 22 m; dále provedení vrtaných hlavic vč. kalichů v rozsahu 295 ks a vypracování optimalizovaného projektu pro hlubinné založení včetně hlavic ve stupni RDS
Objednatel
VCES a.s.

2017 - 201828 550 tis. KčČeská republika

Ostrava – rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly dočasné pažení 2 stavebních jam, trvalé zajištění svahu a provedení založení oplocení a opěrné zdi na mikrozáporách

Specifikace
provedení pažení stavební jámy pomocí dočasného kotveného mikrozáporového pažení v pohledové ploše 339 m2 (SO 01 hlavní objekt), trvalého zajištění svahu pomoci kotvené převrtávané pilotové stěny tvořené pilotami pr. 1200mm délek až 17,0 m včetně vodících zídek v celkovém množství 2.325 bm (SO 05.1. pilotové stěny), mikrozáporového pažení (SO 05.2. opěrné zdi) a provedení mikrozápor pod plot (SO 19 úprava oplocení, plot západ).

Objednatel
HOCHTIEF CZ a. s.

2018 - 201923 450 tis. KčČeská republika

Ostrava – rekonstrukce fotbalového areálu BazalyOstrava – rekonstrukce fotbalového areálu BazalyOstrava – rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly

D1 Humpolec – Větrný Jeníkov, modernizace úseku 12 – SO 13.201.2 a SO 13.203.2 pažení stavebních jam a založení objektů mostních pilířů a opěr

Specifikace
provedení dočasně kotveného mikrozáporového pažení u mostních objektů SO 13.201.2 a SO 13.203.2 v rozsahu cca 700 m2 včetně vlastního technického řešení, založení mostního objektu SO 13.201.2 na vrtaných pilotách a založení mostního objektu SO 13.203.2 na mikropilotách se systémem GEWI v rozsahu cca 1300 bm
Objednatel
Skanska a.s.

201913 902 tis. KčČeská republika

D1 Humpolec – Větrný Jeníkov, modernizace úseku 12 – SO 13.201.2 a SO 13.203.2D1 Humpolec – Větrný Jeníkov, modernizace úseku 12 – SO 13.201.2 a SO 13.203.2D1 Humpolec – Větrný Jeníkov, modernizace úseku 12 – SO 13.201.2 a SO 13.203.2D1 Humpolec – Větrný Jeníkov, modernizace úseku 12 – SO 13.201.2 a SO 13.203.2D1 Humpolec – Větrný Jeníkov, modernizace úseku 12 – SO 13.201.2 a SO 13.203.2D1 Humpolec – Větrný Jeníkov, modernizace úseku 12 – SO 13.201.2 a SO 13.203.2D1 Humpolec – Větrný Jeníkov, modernizace úseku 12 – SO 13.201.2 a SO 13.203.2D1 Humpolec – Větrný Jeníkov, modernizace úseku 12 – SO 13.201.2 a SO 13.203.2

D1 Budimír - Bídovce výstavba dálnice

Specifikace
provedení prací speciálního zakládání - piloty pr. 900, 1200, 1500 mm (délky pilot 10,0 - 28,5 m, celkem 2 046 ks, tj. 29 555 m), trvalé 6-lanové zemní kotvy (délky kotev 30,0 - 45,0 m, celkem 759 ks, tj. 29 700 m)

v případě objektu SO 218 jsme prováděli akcelerační opatření - piloty pr. 1500 mm a délky 28,5 m se vrtaly do spodní hrany mostovky, tj. v úrovni mostních ložisek, do kterých se přímo při betonáži pilot osazovala výztuž mostního pilíře, po dokončení se realizovala přechodová část a následně se prováděla mostovka
Objednatel
Skanska SK a.s.

2016 - 20198 713 tis. €Slovenská republika

D1 Budimír - BídovceD1 Budimír - BídovceD1 Budimír - BídovceD1 Budimír - Bídovce

OC FORUM Prešov zajištění stavební jámy a pilotové založení objektu

Specifikace
zajištění stavební jámy a pilotové založení objektu podle vlastního realizačního projektu v městské památkové zóně – ocelové zápory IPE 300,330,360 a HEB 120 (celkem 2 635 m), dočasné 2,3,4,5 lanové kotvy (celkem 2 318 m), piloty pr.900,1200,1500 mm dl. 10–25 m (celkem 3 763 m), dočasná výdřeva hr.100–120 mm (celkem 2 770 m2)
Objednatel
GEMO SLOVENSKO, spol. s.r.o.

2018 – 20191 342 tis. €Slovenská republika

OC FORUM PrešovOC FORUM PrešovOC FORUM PrešovOC FORUM PrešovOC FORUM PrešovOC FORUM PrešovOC FORUM Prešov

Obytný súbor Nová terasa III, Košice

Specifikace
provedení prací speciálního zakládání – piloty prům. 630 mm (177 ks, 576 m) a piloty prům. 900 mm (270 ks, 2285 m)
Objednatel
MONIERS GROUP spol. s r.o.

2018289 tis. €Slovenská republika

Administrativní budova DOCK 03 a DOCK 04, lávka pro pěší DOCK 03

Specifikace
provedení hlubinného založení pomocí tahových a tlakových prvků odolávajících vztlaku vody včetně vypracování kompletní realizační projektové dokumentace hlubinného založení – piloty prům. 900 mm a 1200 mm včetně osazení speciální propojovací tahové výztuže o celkovém rozsahu 2694 m pilot dl. až 20 m a mikropiloty o celkovém rozsahu 1991 m
Objednatel
GEMO a.s.

201819 100 tis. KčČeská republika

CENTRUM NOVÁ SLADOVNA OLOMOUC – 1. ETAPA pažení, piloty

Specifikace
vypracování variantního řešení projektu zajištění a založení a provedení pilotového založení (celkem 1.345 bm), pažení části stavební jámy pro umožnění výstavby 1.PP pomocí kotveného mikrozáporového pažení (v pohledové ploše 246 m2) a podchycení stávajícího objektu (hotel IBIS) pomocí sloupů tryskové injektáže (celkem 173 bm)
Objednatel
CARMAN-HOME, s. r. o.

20176 845 tis. KčČeská republika

CENTRUM NOVÁ SLADOVNA OLOMOUC – 1. ETAPACENTRUM NOVÁ SLADOVNA OLOMOUC – 1. ETAPA

AFI VOKOVICE, Praha obchodní soubor „000200 Speciální zakládání“

Specifikace
kompletní zajištění stavební jámy a retenčních nádrží, pilotové založení hlavních objektů a opěrných stěn
Objednatel
GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

201725 931 tis. KčČeská republika

AFI VOKOVICE, PrahaAFI VOKOVICE, PrahaAFI VOKOVICE, PrahaAFI VOKOVICE, PrahaAFI VOKOVICE, Praha

Domov pro seniory Havlíčkův Brod přístavba

Specifikace
provedení záporového pažení stavební jámy a hlubinného založení na mikropilotách
Objednatel
PKS stavby a.s.

20175 920 tis. KčČeská republika

Masarykova univerzita Brno, areál Filozofické fakulty rekonstrukce a dostavba historického areálu

Specifikace
kompletní provedení speciálního zakládání (tryskové injektáže) na stavebních objektech SO 05-06 budova D a SO 07 budova C
Objednatel
OHL ŽS, a.s.

2016 - 20174 680 tis. KčČeská republika

Bytový komplex KOIVU Zličín, Praha

Specifikace
provedení pilotového založení objektu a záporové pažení stavební jámy
Objednatel
STEP, spol. s r.o.

20165 406 tis. KčČeská republika

Bytový komplex KOIVU Zličín, PrahaBytový komplex KOIVU Zličín, PrahaBytový komplex KOIVU Zličín, Praha

Janáčkovo kulturní centrum – 1. etapa, Brno

Specifikace
provedení pilotového založení objektu o celkovém rozsahu cca 1 778 m, piloty prům. 900, 1200 a 1500 mm, délky pažených vrtů prům 1500mm byly až 33 m, práce byly prováděny v intraviánu historické zástavby města Brna
Objednatel
OHL ŽS a.s.

20169 510 tis. KčČeská republika

Janáčkovo kulturní centrum – 1. etapa, BrnoJanáčkovo kulturní centrum – 1. etapa, BrnoJanáčkovo kulturní centrum – 1. etapa, BrnoJanáčkovo kulturní centrum – 1. etapa, BrnoJanáčkovo kulturní centrum – 1. etapa, Brno

Parkovací objekt – ulice Panenská, Brno - střed

Specifikace
kompletní dodávka a provedení železobetonových pilot, záporového a mikrozáporového pažení a pramencových kotev
Objednatel
Sdružení pro výstavbu PD Panenská, Brno (vedoucí společník IMOS Brno, a.s., společník Metrostav a.s.)

2015 - 20169 316 tis. KčČeská republika

PROJEKT MECHANICA obchodní soubor OS 2010 – demolice, zemní práce a speciální zakládání

Specifikace
demolice stávající konstrukce, zajištění stavební jámy včetně zemních kotev, provedení zemních prací včetně odvodnění stavební jámy, kompletní provedení železobetonových vrtaných pilot, realizace podkladních betonů a svislých stěn šachet
Objednatel
Mechanica s.r.o.

201651 374 tis. KčČeská republika

PROJEKT MECHANICAPROJEKT MECHANICAPROJEKT MECHANICAPROJEKT MECHANICAPROJEKT MECHANICAPROJEKT MECHANICAPROJEKT MECHANICAPROJEKT MECHANICA

Trať 2032 Brno – Vlárský průsmyk st. hr. úsek Šlapanice (mimo) – Blažovice (včetně)

Specifikace
provedení tryskové injektáže pod opěrami mostu včetně předvrtů přes konstrukci
Objednatel
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

20161 898 tis. KčČeská republika

Trať 2032 Brno – Vlárský průsmyk st. hr.Trať 2032 Brno – Vlárský průsmyk st. hr.Trať 2032 Brno – Vlárský průsmyk st. hr.Trať 2032 Brno – Vlárský průsmyk st. hr.Trať 2032 Brno – Vlárský průsmyk st. hr.Trať 2032 Brno – Vlárský průsmyk st. hr.Trať 2032 Brno – Vlárský průsmyk st. hr.Trať 2032 Brno – Vlárský průsmyk st. hr.

Polyfunkční dům na ulici Vídeňská

Specifikace
dočasné zajištění stavební jámy – záporové pažení a kotvení, pilotová stěna a trysková injektáž
Objednatel
Liking Invest s.r.o.

20153 890 tis. KčČeská republika

Polyfunkční dům na ulici VídeňskáPolyfunkční dům na ulici VídeňskáPolyfunkční dům na ulici VídeňskáPolyfunkční dům na ulici VídeňskáPolyfunkční dům na ulici VídeňskáPolyfunkční dům na ulici VídeňskáPolyfunkční dům na ulici Vídeňská

Dolní Kounice sanace svahu na ulici Antonínská

Specifikace
sanace svahu tryskovou injektáží, gabionová stěna, haťové konstrukce, úprava terénu, stavba nové vozovky
Objednatel
Město Dolní Kounice

20167 976 tis. KčČeská republika

Dolní KouniceDolní KouniceDolní KouniceDolní KouniceDolní KouniceDolní KouniceDolní KouniceDolní KouniceDolní Kounice

Obchodní centrum Chodov, Praha Jih rozšíření a renovace

Specifikace
pilotové stěny v rámci pažení objektu D včetně stříkaného betonu, základové piloty objektu B a D
Objednatel
GEMO Olomouc, spol. s r.o.

2015 - 201610 506 tis. KčČeská republika

Obchodní centrum Chodov, Praha JihObchodní centrum Chodov, Praha JihObchodní centrum Chodov, Praha JihObchodní centrum Chodov, Praha JihObchodní centrum Chodov, Praha JihObchodní centrum Chodov, Praha Jih

MOBIS LAMP SHOP CZ

Specifikace
provedení pilotového založení objektů včetně železobetonových pilotových hlavic – vrty pro piloty o průměru 630, 750 a 1200 mm
Objednatel
STABIL, a.s.

2015 - 201643 568 tis. KčČeská republika

MOBIS LAMP SHOP CZMOBIS LAMP SHOP CZMOBIS LAMP SHOP CZMOBIS LAMP SHOP CZMOBIS LAMP SHOP CZMOBIS LAMP SHOP CZ

Silnice III/4537 Bernartice - Buková

Specifikace
provedení zemních prací a demolice, speciální zakládání pro opěrné zdi – hřebíkové kotvy
Objednatel
IMOS Brno, a.s.

20155 017 tis. KčČeská republika

VW Bratislava rozšírenie logistickej haly H7

Specifikace
pilotové založení objektů na vrtaných pilotách o průměru 900 mm a mikropilotové pažení stavební jámy
Objednatel
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.

2015171 tis. EURSlovenská republika

TKO Holasovice odplynění skládky

Specifikace
vrtné práce pro odplyňovací studny 4ks vrtů o průměru 900 mm a hloubky 12m a 14m
Objednatel
TEDOM a.s.

2015260 tis. KčČeská republika

Rekonstrukce sportovního areálu v Karviné – Ráji odstranění negativních dopadů hornické činnosti

Specifikace
provedení tryskové injektáže v objektu SO.21
Objednatel
Ridera Stavební a.s.

2015479 tis. KčČeská republika

Snížení fugitivních emisí z odléváren VP3

Specifikace
provedení tryskové injektáže
Objednatel
STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

20151 061 tis. KčČeská republika

Snížení fugitivních emisí z odléváren VP3Snížení fugitivních emisí z odléváren VP3Snížení fugitivních emisí z odléváren VP3Snížení fugitivních emisí z odléváren VP3

Blížkovice chodník na opěrné zdi s pochůznou lávkou přes Jevišovku

Specifikace
provedení prací speciálního zakládání – mikropiloty na objektech SO 201 (lávka) a SO 202 (opěrná zeď)
Objednatel
SWIETELSKY stavební s.r.o.

2015687 tis. KčČeská republika

Blížkovice

TULIPA – Třebešín 1. etapa

Specifikace
pilotové založení objektu na vrtaných pilotách o průměru 630 mm, 900 mm a 1200 mm a zajištění stavební jámy
Objednatel
Casta a.s.

20153 153 tis. KčČeská republika

TULIPA – Třebešín 1. etapa

Dolní Domaslavice rozšíření odkanalizování pravého břehu Žermanické přehrady

Specifikace
práce speciálního zakládání – provedení štětové stěny
Objednatel
AWT Rekultivace a.s.

20152 480 tis. KčČeská republika

Bytové domy Barrandov – Devonská (SKY BARRANDOV)

Specifikace
pilotové založení objektu na vrtaných pilotách o průměru 630, 900 a 1200 mm
Objednatel
Ridera Stavební a.s.

20151 429 tis. KčČeská republika

Bytové domy Barrandov – Devonská (SKY BARRANDOV)Bytové domy Barrandov – Devonská (SKY BARRANDOV)Bytové domy Barrandov – Devonská (SKY BARRANDOV)Bytové domy Barrandov – Devonská (SKY BARRANDOV)Bytové domy Barrandov – Devonská (SKY BARRANDOV)Bytové domy Barrandov – Devonská (SKY BARRANDOV)

Olomouc rekonstrukce železniční stanice

Specifikace
provedení tryskové injektáže
Objednatel
ALPINE Bau CZ a.s.

20152 026 tis. KčČeská republika

OlomoucOlomouc

Městský stadion v Karviné - Ráji rekonstrukce a modernizace sportovního areálu

Specifikace
provedení tryskové injektáže na objektech SO 03 a SO 10
Objednatel
STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

20151 016 tis. KčČeská republika

Dialnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka - východný portál sanace portálové zdi

Specifikace
provedení mikropilot 89/10 mm, dl. 9 m, 137 ks , celková délka 1 233 m
Objednatel
Zakládání staveb, a.s. organizačná zložka Bratislava

201554 tis. EURSlovenská republika

Třinec Odprášení aglomerace II – Injektáž základů (DSO 02.01.02)

Specifikace
vysokotlaká injektáž pro zvýšení únosnosti základových patek, nově provedená betonáž podlahových konstrukcí na plošinách
Objednatel
Strojírny a stavby Třinec, a.s.
Vyšší objednatel
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

20151 696 tis. KčČeská republika

Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité

Specifikace
hlubinné založení mostních objektů SO 244 a 248 na vrtaných pilotách o průměru 900 mm a délce do 10m a mikropilotách o celkové délce 1 115m, zajištění stavební jámy Východního portálu tunelu Svrčinovec kombinací hřebíkové stěny se stříkaným betonem a dočasných lanových kotev
Objednatel
VÁHOSTAV-SK, a.s.
Vyšší objednatel
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

2014 - 2015260 tis. EURSlovenská republika

Diaľnica D3 Svrčinovec - SkalitéDiaľnica D3 Svrčinovec - Skalité

Blatnička stabilizace svahu

Specifikace
stabilizace svahu pomocí hřebíkové stěny
Objednatel
Agromeli spol. s r.o.

20141 240 tis. KčČeská republika

Líbí se Vám naše realizace?

Přejít na kontakty  

Neváhejte se na nás obrátit a napište nám

Webdesign

© 2021 CT Project